Horizontálne žalúzie 15,90/m2

Zadajte rozmery

Meranie rozmerov
horizontálnej žalúzie je
jednoduché a rýchle.
Šírku a výšku žalúzie
meriate ako rozmer
medzi zasklievacími
lištami pri gumenom alebo
silikónovom tesnení.
Z rozmeru šírky
odpočítavate 2mm.

Minimálny účtovný rozmer je 0,6 m2.

Rozmery zadávajte v milimetroch.

mm
mm

Farba lamely

Klasické (cena od 15,90 € / m2)Imitácie (cena od 39,00 € / m2)

Strana ovládania

Farba nosiča žalúzieVáš výber

typ: Horizontálne žalúzie 15,90/m2
šírka x výška (mm): ? x ?
Farba lamely: ?
Strana ovládania: ?
Farba nosiča žalúzie: ?
cena za kus: ?
cena spolu: ?