Meranie Plissé

Meranie

Meranie rozmerov Plissé žalúzie je jednoduché a rýchle. Šírku a výšku žalúzie meriame ako rozmer medzi zasklievacími lištami pri gumenom alebo silikónovom tesnení. Z šírky následne odpočítavame 2mm.


Montáž

https://www.youtube.com/watch?v=u9rPUHsQHoE