Meranie Plissé

Meranie

Meranie rozmerov Plissé žalúzie je jednoduché a rýchle. Šírku a výšku žalúzie meriame ako rozmer medzi zasklievacími lištami pri gumenom alebo silikónovom tesnení.Montáž