Meranie a montáž horizontálnych žalúzií

1. Meranie

Meranie rozmerov horizontálnej žalúzie je jednoduché a rýchle. Šírku a výšku žalúzie odmeriate ako rozmer medzi zasklievacími lištami pri gumenom alebo silikónovom tesnení. Z rozmeru šírky odpočítavate 2 mm. 

2. Montáž