Meranie a montáž sieťok proti hmyzu

Meranie

  1. Otvoríme okno. Odmeriame šírku a výšku pri gumenom tesnení.


 

  1. Zmeriame hĺbku profilu


 

Montáž

  1. Otvoríme okno a sieťku inštalujeme pritahnutím z vonka pomocou ušiek do okenného rámu
  2. Zahneme úchytky okolo celého obvodu sieťky (viď dole galériu).